اطلاعت فنی کمپرسور ها


ما در این صفحه
کلیه قدرت های کمپرسور های برودتی را به شما اعلام
میکنیم تا در انتخاب کمپرسور جایگزین به مشکل بر نخورید


آموزش نحوه تست فشار کمپرسور اسپیلت

• تست فشار کمپرسور اسپیلت :در ادامه بحث تست گام‌ به‌گام کمپرسورها به تست فشار کمپرسور می‌رسیم که یکی از علت‌های خرابی کمپرسور است و در صورت بروز اینمشکل شما می‌بایست کمپرسور کولر گازی خود را تعویض کنید.