جدول مشخصات فنی کمپرسورهای دانپر Donper Compressor


Model
مدل
Horse Power (HP)
قدرت اسب بخار
Displacement
ظرفیت
c.o.p
cm3
EZ1110CZ
1/7
1.65
4.8
EZ1114CZ
1/5
1.68
5.9
EZ1116CZ
1/4
1.65
6.3
EZ1118CZ
+1/4
1.65
6.8
QD153YJ
1/3
1.85
15.3
QD167YJ
3/8
1.85
16.7
QD135YR
-1/3
1.90
13.5
QD153YR
1/3
1.90
15.3
NE1118BZ
+1/6
1.16
9.8
NE1121BZ
1/5
1.16
12