تشخیص گاز کمپرسور ها


فروشگاه خلیج سرما در این صفحه
به نوع گاز کمپرسور ها می‌پردازد
در صورت پاک شدن پلاک کمپرسور و دانستن مدل یا سال ساخت یا برند کمپرسور میتوانید از لیست زیر کمک بگیرید با تشکر از همراهی شما 🙏