انواع قطعات یدکی یخچال


انواع قطعات یخچال قطعات مختلف


نحوه ساختن سنسور ثابت جهت تست برخی بردهای یخچال فریزر

 نحوه ساختن سنسور ثابت جهت تست برخی بردهای یخچال فریزر :این سنسور ثابت جهت تست محصولات هیمالیا ساخته میشود(در اسنوا ومحصولات قدیمی امرسان هم قابل استفاده هست)جهت سهولت ساخت دماهایمنهای 28منهای16و مثبت5 درجه سانتیگراد در نظر گرفتم

معرفی انواع قطعات یدکی یخچال فریزر و ساید

فهرست مطالب :• شناسایی و عملکرد عناصر کنترلی یخچال و ساید• شناسایی و معرفی انواع موتور فن• شناسایی و معرفی اجزاء دیفراست• شناسایی و معرفی انواع برد• شناسایی و معرفی قطعات مربوط به آبریز و یخسازو …