• نحوه ساختن سنسور ثابت جهت تست برخی بردهای یخچال فریزر :

این سنسور ثابت جهت تست محصولات هیمالیا ساخته میشود(در اسنوا ومحصولات قدیمی امرسان هم قابل استفاده هست)

جهت سهولت ساخت دماهای

منهای 28

منهای16

و مثبت5 درجه سانتیگراد در نظر گرفتم

• قطعات لازم :

کانکتورxh مادگی باسیم 3عدد

مقامتهای 100کیلو 56کیلو و22کیلو

• مراحل کار :

♦ مقاومتها را به سیم کانکتورها وصل نمایید سپس روی مقاومت ونقاط اتصال را عایق بندی کنید.

♦ یک برد فریزر هیمالیا HAS با ورژن 10 روشن نمایید یکی از سنسورها را جای سنسور دیفراست قرار دهید.

♦ باقرار دادن سنسور منهای 28 در کانکتور سفید مقدار منهای27یا28 روی برد نمایش داده میشود و همینطور دو سنسور دیگر را روی کانکتور

سفید قرار دهید تا از درست بودن سنسورهای ساخته شده مطمئن باشید.

♦ از این سنسورها میتوانید در تست بردها استفاده کنید.