تخلیه گاز کمپرسور ها


تخلیه  گاز انواع کمپرسورها


طریقه شارژ گاز دستگاه

آموزش چگونگی شارژ گاز دستگاهآموزش شارژ گاز دستگاهسایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگیکانال تلگرام گروه تولیدی دیفراستTelegram.me/defrostgropباما همراه شوید طریقه شارژ گاز دستگاه :شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم طی یک سری مراحل تزریق شود.شارژ مبرد R22 باید به صورت گاز و...