آموزش نحوه تعویض گاز R12 و جایگزینی R134a

1- گاز R12 را از سیستم تخلیه نمایید.

2- کمپرسور را بردارید و روغن آن را تخلیه نمایید.

3- کمپرسور را که روغن آن تخلیه شده از روغن پلی اویل استر که برای R134a است به اندازه کافی پر نمایید.

4- پس از نصب کمپرسور و شارژ گاز با فریون 12 کمی کار کند تا روغن قبلی با روغن جدید مخلوط گردد.

5- برای مطمئن شدن بهتر است 3 بار روغن تخلیه و دوبار شارژ گردد تا کاملا روغن قدیمی خارج گردد.

6- دقت کنید فریون 12 را که بازیابی کرده اید توسط دستگاه مخصوص میتوان در اثر تجزیه قابل استفاده قرار داد.

7- پس از 3 بار تکرار و بازیابی کمپرسور را جدا کنید و روغن را تخلیه نمایید ، کمپرسور را از روغن جدید به اندازه لازم پر نمایید.

8- لوله مویی را 20 درصد از نظر طولی اضافه نمایید.

9- فیلتر درایر XH7 و یا در مورد لزوم XH9 نصب نمایید.

10- سیستم را پس از عملیات جوشکاری مناسب وکیوم نمایید.

11- پس از عمل وکیوم عملیات شارژ گاز را انجام دهید و توجه کنید حتما از گیج سه شلنگی استفاده نمایید.

12- مقدار شارز نسبت به R12 تقریبا نصف خواهد بود که این مقدار 5 الی 30 درصد سیستم هاست.

13- پس از عمل آزمایش و ترموستات کردن و اندازه گیری مقدار سرمای لازم قابل استفاده می باشد.

♦ توجه :

• در محیط رطوبت دار دقت کنید که درب کمپرسور و یا وسایل دیگر باز نباشد.

• اندازه اواپراتور تغییری ندارد.

• کندانسور می تواند حدود 10 درصد افزایش یابد.

• اگر از واشر و یا شلنگ استفاده میکنید مناسب با R134a باشد.