کمپرسور تکامسه


نحوه تست کمپرسورهای پیستونی

 بهترین راه برای بررسی کمپرسوری که به کارکرد آن مشکوک هستیم اندازه‌گیری آمپدانس (مقاومت) سیم پیچ های کمپرسور است.
کمپرسور پیستونی تکامسه

کمپرسور پیستونی تکامسه

کمپرسور پیستونی تکامسه تکامسه در کلیه ظرفیت ها موجود و قیمت فروشگاه سرما سیستم بسیار مناسب بوده و برای خرید و فروش کمپرسور تکامسه و یا مشاهده کاتالوگ و مشخصات فنی همراه ما باشید.