دلایل برفک زدن اواپراتور یخچال چیست؟

⇐ دلایل برفک اواپراتور :

1-خرابی ترموفیوز

میتوان هم خود ترموفیوز را با اهم متر تست کرد و هم میتوان از روی بردسوکت سه تایی را در آوردو سیم آبی و

قهوه ای را با اهم متر تست کرد.

2-خرابی المنت

نحوه تست به همان روش تست ترموفیوز است

3-خرابی سنسور

اگر محصول نمایشگر دار باشد (نمایشگر جدید) با لمس جای خالی بالای علامت قفل نمایشگر به حالت چشمک زن در می آید و عددی کمتر از عدد نمایشگر نشان میدهد ولی اگر d3 نشان دهد سنسور خراب است.

4-خرابی برد

اگر المنت و ترموفیوز و سنسور سالم باشد و با تست دستی المنت کار نکند، برد خراب است(در تست دستی دمای سنسور باید زیر صفر باشد)

5-عدم کارکردن موتورفن

ب: برفک نصف ونیمه :

1-نزدیک بودن سنسور به المنت و شل شل بودن سنسور در محل خود

2-نچسبیدن المنت به کف آبرو

3-مسدود بودن آبرو و یا همسطح نبودن رابط آبرو با کف آبرو

4-باز بودن گسگت مخصوصا از قسمت پایین درب

5-فاصله کاور پلاستیکی اواپراتور (باید به دیواره بچسبد)

6-ورق گالوانیزه متحرک روی اواپراتور باید از کف آبرو 2سانتی متر فاصله داشته باشد

7-عدم کارکرد موتور فن کندانسور و یا کم بودن دور موتورفن

8-بازماندن درب فریزر

9-نبود عایق مناسب از جایی که ساکشن و سیم ها عبور میکند

⇐ عملکرد طبیعی دیفراست یا برفک زدایی یخچال چگونه باید باشد؟ 

درحالت عملکرد عادی (عدم استفاده از کلیدdefrostوسالم بودن سنسور) به ازای مجموع 12 ساعت کارکرد کمپرسور،

به حالت دیفراست رفته و پس از 20 دقیقه کارکرد هیتر(به شرطی که در این 20 دقیقه دمای سنسور بالاتر از 10درجه

سانتیگراد نباشد) از حالت دیفراست خارج میگردد و دستگاه پس از 4 دقیقه وارد مد کاری خود میشود.

2)درحالت عملکرد با sensor error, به ازای مجموع 12 ساعت کارکرد کمپرسور، به حالت دیفراست رفته وپس از 16 دقیقه کارکرد هیتر ازحالت دیفراست خارج می گردد.

⇐ دلایل برفک یخچال :

1-گسگت دور درب و باز ماندن درب و شیارهای مابین ورق بغل و سقف یکی از مهمترین عوامل برفک میباشد.

راه حل: شیار با چسب آکواریم پر شود و گسگت با حرارت به بدنه چسبانده شود.

 

2-کم بودن دور فن در یخچال فریزرهای کندانسور مخفی

راه حل: سیم های موتورفن در کمپرسورهای ال جی یکی به رله ودیگری به اورلود وصل شده سیمی که به رله وصل شده باید به طرف بیرونی وصل شود و دور موتورفن کندانسور حتما تست شود.

 

3-ترموستات

سیمهای ترموستات بررسی شود که طبق جدول ارسالی نصب شده باشد (رانکو یخچال و یخچال فریزر6و4)

لوله بالب ترموستات باید در یخچال تکی به اندازه 76cmودر یخچال فریزر66 cmداخل کابین برود در غیر این صورت باعث برفک میشود استراحت کم یخچال باعث برفک میشود که در این مورد اگر با تنظیم ترموستات حل نشد ترموستات عوض شود مماس کردن وسایل داخل یخچال با دیواره نیز باعث برفک میشود در هنگام نصب حتما توصیه های لازم داده شود.