مشخصات و اطلاعات فنی کمپرسورهای پاناسونیک Panasonic Compressor

 کمپرسور پاناسونیک مدل 19G-24G 

این کمپرسور، یکی از انواع کمپرسورهای تولید شده توسط شرکت پاناسونیک است که از فن آوری یخچالی برای

عملکرد خود بهره می برد و کاربرد این کمپرسور برای دمای بالای صفر است.

این دستگاه کمپرسور برای عملکرد سرما سازی خود می تواند از گاز R134 استفاده کند.

کمپرسور 19G-24G از برق تک فاز برای تامیین نیروی خود استفاده می کند، دارای قدرت 1.4+ اسب بخار است.

 

 مشخصات فنی کمپرسور مدل 19G-24G

نوع کمپرسور: refrigerator

کاربرد: بالای صفر

گاز(های) مبرد: R134

توان کاری: 1.4+ اسب بخار

برق مصرفی: تک فاز

لوله دهش: 7.0 اینچ

لوله مکش: 8.3 اینچ

ابعاد: 184.6*221*212.4 mm

کشور سازنده: مالزی

ابعاد: mm

 

 کمپرسور پاناسونیک مدل 16G تولید شده توسط کمپانی پاناسونیک در کشور مالزی است.

این کمپرسور، یکی از انواع کمپرسورهای تولید شده توسط شرکت پاناسونیک است که از فن آوری یخچالی

برای عملکرد خود بهره می برد و کاربرد این کمپرسور برای دمای بالای صفر است.

این دستگاه کمپرسور برای عملکرد سرما سازی خود می تواند از گاز R134 استفاده کند.

کمپرسور 16G از برق تک فاز برای تامیین نیروی خود استفاده می کند، دارای قدرت 1.4 اسب بخار است.

 

مشخصات فنی کمپرسور مدل 16G

نوع کمپرسور: refrigerator

کاربرد: بالای صفر

گاز(های) مبرد: R134

توان کاری: 1.4 اسب بخار

برق مصرفی: تک فاز

لوله دهش: 7.0 اینچ

لوله مکش: 8.3 اینچ

ابعاد: 184.6*221*212.4 mm

کشور سازنده: مالزی

ابعاد: mm

 کمپرسور پاناسونیک مدل 11G-99G تولید شده توسط کمپانی پاناسونیک در کشور مالزی است.

این کمپرسور، یکی از انواع کمپرسورهای تولید شده توسط شرکت پاناسونیک است که از فن آوری یخچالی

برای عملکرد خود بهره می برد و کاربرد این کمپرسور برای دمای بالای صفر است.

این دستگاه کمپرسور برای عملکرد سرما سازی خود می تواند از گاز R134 استفاده کند.

کمپرسور 11G-99G از برق تک فاز برای تامیین نیروی خود استفاده می کند، دارای قدرت 1.6 اسب بخار است.

 مشخصات فنی کمپرسور مدل 11G-99G

نوع کمپرسور: refrigerator

کاربرد: بالای صفر

گاز(های) مبرد: R134

توان کاری: 1.6 اسب بخار

برق مصرفی: تک فاز

لوله دهش: 7.0 اینچ

لوله مکش: 8.3 اینچ

ابعاد: 184.6*195.2*186.6 mm

کشور سازنده: مالزی

ابعاد: mm

 کمپرسور پاناسونیک مدل 13G تولید شده توسط کمپانی پاناسونیک در کشور مالزی است.

این کمپرسور، یکی از انواع کمپرسورهای تولید شده توسط شرکت پاناسونیک است که از فن آوری یخچالی

برای عملکرد خود بهره می برد و کاربرد این کمپرسور برای دمای بالای صفر است.

این دستگاه کمپرسور برای عملکرد سرما سازی خود می تواند از گاز R134 استفاده کند.

کمپرسور 13G از برق تک فاز برای تامیین نیروی خود استفاده می کند، دارای قدرت 1.5 اسب بخار است.

 مشخصات فنی کمپرسورمدل 13G

نوع کمپرسور: refrigerator

کاربرد: بالای صفر

گاز(های) مبرد: R134

توان کاری: 1.5 اسب بخار

برق مصرفی: تک فاز

لوله دهش: 7.0 اینچ

لوله مکش: 8.3 اینچ

ابعاد: 184.6*195.2*186.6 mm

کشور سازنده: مالزی