وظایف فیلتر درایر :

1-جذب رطوبت :

رطوبت تنها یکی از عوامل مهمی است که در سیستم برودتی ایجاد دردسر میکند.یخ زدن

رطوبت در خروجی شیر انبساط یا روزنه باعث مسدود شدن مسیر عبور مبرد بسمت اواپراتور

میگردد.

جهت جذب رطوبت در مواد تشکیل دهنده فیلتر درایرها از مواد Molecular sieve مانند سیلیکاژل

استفاده میشود.

2-جذب اکسیدها و ذرات جامد :

انواع اکسید فلزات ،رسوب در جداره های داخلی لوله ها و قطعات بسیار ریز فلزی در سیستم

بسته سرمایشی بسیار مشاهده میشود.قطعات بسیلر ریز فلزی که شامل:آهن،مس،برنج،

الومینیوم و… است،میتواند به جداره داخلی سیلندرها و به یاتاقانها که از جنس فلز نرم میباشد

صدمه زده و یا مسیر خروجی لوله کپی را مسدود نماید.

3-جذب اکسید تشکیل شده :

روغنهای پایه الکل POE بسیار جاذب رطوبت هستند و به انها اصطلاحا Hygroscopic میگویند.

همچنین رسیدن رطوبت به این نوع روغنها باعث ایجاد اسیدی الی میشود.

مبرد به خودی خود در شرایط دمایی متفاوت استوار است و ترکیب شیمیایی خود را حفظ میکنند

اما در موارد بسیار نادر خود این مبردها نیز میتوانند باعث ایجاد اسید شوند.برای نمونه مبرد R22

در دمای بالا متلاشی شده و تشکیل اسید هیدرولیک را میدهد.

4-جذب مواد حاصل از تجزیه روغن :

روغن ها بر پایه معدنی در دمای تقریبی 176 درجه سانتیگراد و روغن های POE بر پایه الکل

در دمای تقریبی 204 ئرجه سانتیگراد شروع به تجزیه شدن میکنند.حتی بهترین و با کیفیت ترین

روغن ها در شرایط بحرانی شروع به تجزیه شدن میکنند.

در این دما و بالاتر از ان مولکولهای روغن شروع به هم پیوستن م تشکیل مولکولهای بزرگ و

بزرگتر را میدهند.در طی این فرایند روغن در ابتدا سیاهرنگ و غلیط شده سپس بصورت ماده ای

لجن مانند تبدیل میشود و در انتها با افزایش دما بصورت پودر جامد در خواهد امد