آشنایی با اویل سپراتور و محل نصب و نحوه کار آن در سیکل تبرید

اویل سپراتور دستگاهی برای جدا کردن روغن از مخلوط روغن و مبرد در خط دهش (خروجی کمپرسور) یک سیکل

تبرید است.

 محل نصب اویل سپراتور در سیکل تبرید کجاست 

در یک سیکل تبرید اویل سپراتور در خط دهش(گاز داغ) بین کمپرسور و کندانسور و به صورت عمودی نصب می شود.

برای جلوگیری از برگشت جریان گاز از کندانسور لازم است بین اویل سپراتور و کندانسور شیر یک طرفه یا چک ولو

قرار گیرد.

• فواید اویل سپراتور :

♦ روغن برگشتی از اویل سپراتور وارد کارتر کمپرسور شده و باعث روغن کاری قطعات متحرک و در نتیجه افزایش

طول عمر کمپرسور می شود.

♦ کاهش ارتعاش و صدای کمپرسور

♦ افزایش عملکرد سیستم با حذف کامل روغن از مجرای لوله ها و صفحات اواپراتور و کندانسور

♦ صرفه جویی در مصرف انرژی

• نحوه کار اویل سپراتور :

با توجه به شکل زیر در ورودی اویل سپراتور مخلوط گاز و روغن سرعت بالایی دارند که بعد از برخورد با سطح بزرگ

پوسته سرعت آن کاهش یافته، باعث می شود که قطرات روغن به ته مخزن سقوط کند. وقتی سطح روغن در داخل

محفظه به سطح مجاز می رسد، شناور بالا آمده به طوری که مسیر برگشت روغن به طرف کمپرسور باز می شود.

روغن با فشار زیادی که بر سطح آن از قسمت بالای مخزن اعمال می شود از مسیر باز شده به سمت کارتر

کمپرسور که تحت فشار کم می باشد جریان می یابد.

• در هنگام نصب اویل سپراتور موارد زیر را رعایت کنید:

برای عملکرد بهتر، اویل سپراتور در نزدیکی کمپرسور و در معرض دمای دهش کمپرسور قرار گیرد.

حتی الامکان از عایق حرارتی و یا هیتر برای جلوگیری از کاهش دما قبل از اویل سپراتور استفاده شود.

استفاده از رسیور و سایت گلس در خط برگشت روغن جهت چک کردن کارکرد صحیح اویل سپراتور

سایز ورودی اویل سپراتور با قطر لوله دهش کمپرسور یکی باشد.