آشنایی با ترمودیسک و نحوه عملکرد آن ترمودیسک ، یک ترموستات حرارتی است که بصورت سری با هیتر المنت دیفراست در مدار قرار می گیرد و معمولا در دمای منفی ۵ درجه به پایین اجازه عبور برق به هیتر المنت را می دهد و در دمای ۵ درجه مثبت با اتومات کردن در واقع برق هیتر المنت را قطع می کند تا مانع اتلاف انرژی شود .

♦ این وسیله در داخل اواپراتور سردخانه نصب می شود و از صدمات ناشی از حرارت زیاد به اواپراتور و سوختن خود المنت جلوگیری می کند.

در واقع اگر برفک های اواپراتور قبل از تایم درنظر گرفته شده توسط تایمر دیفراست ذوب شود و یا اگر تایمر دیفراست به هر دلیلی جریان برق را قطع نکند حرارت اواپراتور بالا رفته و ترمودیسک جریان برق را قطع می کند.