سیم کشی دستگاه برق کمپرسور هایتک

♦ مدار سیم کشی رله & اورلد هایتک با کدهای 69yk – 60yk – 55yt :


♦ مدار سیم کشی رله & اورلد هایتک با کد 60ys :