• دکمه 3 و 4 (SPIN + OPTION) را به صورت همزمان نگه داشته و دکمه پاور را بزنید.

• در این حالت تمام لامپ های دستگاه روشن شده و ورژن دستگاه نمایش داده میشود.

⇐ برای تست قسمت های مختلف دستگاه، طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

• دکمه Temp : تست شیربرقی (شیربرقی پیش شستشو – > شیربرقی سرد – > شیربرقی گرم – > خاموش) به ترتیب تست میشوند.

• دکمه Rinse : تست میکروسوئیچ درب (قفل شدن درب – > باز شدن درب)

• دکمه Spin : تست پمپ (تست پمپ تخلیه – > تست پمپ اکوبابل)

• دکمه Option : تست هیتر (وصل شدن هیتر – > قطع شدن هیتر)

تست سنسور و موتور :

• دکمه 3 و 4 (SPIN + OPTION) را به صورت همزمان نگه داشته و دکمه پاور را بزنید.

• در این حالت تمام لامپ های دستگاه روشن شده و ورژن دستگاه نمایش داده میشود.

سپس انتخابگر (سلکتور) را بر اساس موارد زیر چرخانده و برای تست سنسور و موتور روی گزینه موردنظر قرار دهید.

• برنامه SUPER ECHO WASH : تست نرم افزاری MICOM برد

• BABYCARE : تست فرکانس سطح آب (به عنوان مثال عدد نشانگر اگر روی 242 باشد منظور 24.20 کیلوهرتز می باشد.)

• HANDWASH : نشانگر دمای آب (به عنوان مثال عدد نشانگر اگر روی 254 باشد منظور 25.4 کیلوهرتز می باشد.)

• SPECIALITY CYCLE : (EEPROM test : تست آی سی برد ⇐ EOK : به معنای سالم بودن آی سی  ENG : معیوب بودن آی سی )

• ECHO DRUM CLEAN : در این حالت دستگاه آبگیری کرده و تست هیدروستات به همراه تست کارکرد موتور دستگاه (PST) انجام میشود.

• RINSE + SPIN : تست کارکرد موتور دستگاه

• WOOL : تست موتور با دور خشک کن (SPN : در این حالت موتور با حداکثر توان کار میکند)