• مبرد شارژ شده به سیستم زیاد بوده و کمپرسور زیر بار می ماند، زمانی که فشار کندانسور بالا میرود کمپرسور دستگاه اورلودمیکند که یکی از دلایلی که باعث بالا رفتن فشار کندانسور میشود کثیف بودن کندانسور است که توصیه میشود برای جلوگیری از چنین اتفاقی سرویس فصلی کولر فراموش نشود.

• برق ورودی دستگاه دارای ولتاژ پایین است.

• کمپرسور دارای اشکال مکانیکی است.

• خازن کمپرسور معیوب و خراب شده است.

• قسمتی از سیم پیچی دستگاه مشکل دارد.

• اگر کولرگازی دارای سیستم لوله مویین است ممکن است گرفتگی و مسدود شدن لوله مویین باعث اورلود شدن کمپرسور شود.

در کولرگازی های قدیمی تر اورلود به صورت بیرونی یا مشترک بسته به com اکسترنال بوده که به صورت سری روی سیم میشد که شکل ظاهری آن مانند شکل است.