• هنگ نمودن کولرهای گازی دو تکه (اسپلیت) :

مثل هر وسیله برقی/ الکترونیکی دیگر، کولرهای گازی هم گاهی هنگ میکنند و از سرد کردن خسته میشوند و در حالی که فن داخل کار میکند، اما از سرمای کولر خبری نیست.

• اشکال در چیست؟؟

در 95 در صد مواقع، اشکال از هنگ نمودن کولر گازی است!!

• راه حل رفع اشکال؟؟ 

1- برق تغذیه کولر گازی را کاملا قطع نمایید. (کابل تغذیه را کاملا از پریز خارج نمایید)

2- بمدت 10 دقیقه صبر کنید و فرصت بدهید تا برق باقی مانده در خازن و ادوات الکترونیکی کولر، کاملا دیسچارج (تخلیه) شوند.

3- درب جلوی پانل کولر گازی واقع در داخل اطاق را باز کرده و بیرون آورید.

4- بدون لمس نمودن دستگاه کنترل دستی، برق تغذیه کولر گازی را وصل کنید. توجه : فقط برق ورودی را وصل نمایید.

5- بر روی بدنه پانل داخلی کولر گازی ( که درب آنرا قبلا بیرون آورده اید) بدنبال یک دکمه ریست (MANUAL منوال) بگردید و آنرا پیدا کنید.

6- دکمه را یکبار فشار دهید. کولر روشن میشود و اصطلاحا ریست میگردد.

7- بمدت 5 دقیقه صبر کنید تا کولر روی این وضعیت کار کند.

8- بعد از سپری شدن 5 دقیقه، با استفاده از دستگاه کنترل دستی، دکمه اصلی را بر روی کنترل فشار دهید تا امکان کار با کنترل فراهم گردد.

بعد میتوانید درجه حرارت و سرعت و… را تنظیم نمایید.

در پایان، درب جلوی پانل را در محل خود قرار داده، ببندید.