کمپرسورهای سکاپ

در حالت کلی کمپرسورهاي سکاپ در مدلهاي (P, D, T, N, F, S or G) ساخته میشوند (حروف پایه).

 هر کدام از این حروف نشانگر نوع طراحی و ساخت کمپرسور میباشد. کمپرسورهاي 220 ولت دانفوس با برچسب

زرد رنگ مشخص شده اند . بر روي برچسب اطلاعاتی از قبیل نوع کمپرسور ولتاژ و فرکانس، نوع کاربرد، شرایط

استارت و راه انداز، نوع مبرد و کد محصول درج شده است.

کمپرسورهاي 115 یا 110 ولت با لیبل سبز مشخص شده اند. HST/ LST هر دو به این معنی است که شرایط

استارت به تجهیزات برقی بستگی دارد.

فرمت بارکد در کمپرسور ھای سکاپ

کمپرسور Secop که برای Danfoss تولید شده است، typelabel شامل دو خط بارکد است. خط اول کد کامل،

کد کمپرسور و خط دوم شماره سریال کمپرسور است.

شماره سریال در کمپرسور ھای سکاپ:

شماره سریال کمپرسور نیز حاوي 8 رقم است که معمولا زیر بارکد در کاراکترهاي

0 … 9 و A … Z بدون l و O نوشته شده است.

کمپرسور Secop تولید شده برای Danfoss داراي یک کد تاریخ تولید روی بدنه

هستند. محتواي کدگذاري شکل 1


شکل 1


2 خط است با 6 و 7 کارکتر. به عنوان مثال :

H4485C

051D11R

ترکیب در خط 1

H4485 = اطلاعات نوع کمپرسور ( 1024848[P1]  :H4485 )

 [P1]1111

C : کمپرسورهای داخلی Secop تولید شده برای Danfoss

ترکیب خط 2

05: هفته تولید

1: سال تولید 

d: روز تولید

A- دوشنبه، B-سه شنبه، C-چهرشنبه و…

11 : ساعت تولید 00 تا 23 و یا کد شیفت -1 ، -2 ، -3

R : کمپرسور Secop تولید شده برای Danfoss 

کد محل تولید

داخلی آلمان A تا U , G

A تا هفته 2005/50       D تا هفته 2006/35       U تا هفته 2010/08

 


♦ K تا Slovenia N :

K تا هفته 2012/39       L تا هفته 2011/34       M تا هفته 2012/02N تا هفته 2012/2012 

 


♦ U, R, D, A اسلوکی : 

A از هفته 2006/01      D از هفته 2006/38       L از هفته 2011/45M تا هفته 2012/09 

R از هفته 2005/01      U از هفته 2010/12         

       

♦ R , S  مکزیک :           R تا هفته 2004/27

 


♦ W تا Z چین:

در کمپرسورهاي BD Micro (شماره کد Z109 … )  سال تولید با دو رقم نشان داده شده است، به عنوان مثال ،

” 11 ” براي 2011

کشور مبدا (در حروف بزرگ) یا سازنده نیز بر روي تایپ لیبل مشخص خواهد شد