برای رفتن به حالت تست مود در این مدل از ماشین های لباسشویی، دو کلید spin و rinse را به طور همزمان نگه دارید و دستگاه را روشن کنید. سپس

با استفاده از سلکتور تک تک قطعات را چک نمایید.