مدلجا به جایی (سی سی)توان برودتی (اسب بخار)کاربردظرفیت برودتی (وات)
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK1116Z7.41.5LBP93
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2116Z7.41.5LBP93
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK1118Z8.41.4LBP111
کمپرسور یخچالی امبراکو NE1121Z9.271.4LBP125
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2121Z9.271.4LBP126
کمپرسور یخچالی امبراکو NE1130Z11.141.3LBP161
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2130Z12.121.3LBP156
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU4130Z12.121.3LBP / MBP172
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2134Z14.301.3LBP179
کمپرسور یخچالی Embraco NEK2140Z16.801.2LBP217
کمپرسور یخچالی Embraco NEK6160Z7.281.4HBP663
موتور یخچالی Embraco NEK6170Z8.41.4HBP775
موتور یخچالی Embraco NEK6187Z101.3HBP894
موتور یخچال Embraco NEU6187Z101.3HBP917
موتور یخچال Embraco NEK6210Z12.121.3HBP1024
موتور یخچال امبراکو NEU6210Z12.121.2HBP1102
موتور یخچال امبراکو NEK6212Z14.301.2HBP1217
موتور یخچال امبراکو NEU6212Z14.301.2HBP1271
کمپرسور امبراکو NEK6214Z16.801.2HBP1315
کمپرسور امبراکو NEU6214Z16.801.2HBP1459
کمپرسور امبراکو NT6215Z17.401.2HBP1405
کمپرسور امبراکو NT6217Z20.43.4HBP1655
کمپرسور امبراکو NT6220Z22.43.4HBP1752
کمپرسور Embraco NTU6222Z23.703.4HBP2117
کمپرسور Embraco NJ6220Z26.103.4HBP2021
کمپرسور Embraco NJ6226Z34.401HBP2610

* برق مصرفی در تمامی مدل های بالا 220 تا 240 ولت / 50 هرتز / 1 PH می باشد.