فیلتر درایر یخچال  وظیفه اصلی فیلتر درایر گرفتن رطوبت احتمالی و ذرات ریز موجود در سیکل تبرید که از کار کمپرسور ایجاد می شوداست 

.فیلتر در اثر گرفتگی و اشباع شدن مواد رطوبت گیر باید تعویض شود. جهت فهمیدن

زمان تعویض فیلتر یکی

از بهترین روش ها این است که لوله ورودی و خروجی فیلتر را با دست لمس کنیم

اگر دمای لوله در هر دو طرف یکسان بود نیازی به تعویض فیلتر نیست

ولی اگر دما در خروجی فیلتر کمتر از ورودی بود یعنی در فیلتر گرفتگی ایجاد شده و همین امر باعث سرد تر شدن

مایع مبرد هنگام خروج از فیلتر شده.  فیلتر درایر یخچال

جهت تعویض فیلتر باید هنگامی که سیستم روشن است و در حال کار شیر دستی مایع قبل از فیلتر را ببندیم

، در این هنگام درجه گیج مکش کمپرسور شروع به کم شدن می کند و برای اینکه کنترل فشار پایین

فرمان قطع ندهد باید آن را یکسره کرد

یا آن رو روی صفر تنظیم کرد. زمانی که فشار مکش به نزدیکی صفر رسید دستگاه را خاموش می کنیم.

حال میتوان درب پوسته را باز کرده و فیلتر را تعویض کرد.  دقت کنید که هسته های کر درایر

را به درستی و با دقت تعویض کنید